Ted NC Wilson ประธานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกยังคงให้กำลังใจสมาชิกในบุรุนดี

Ted NC Wilson ประธานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกยังคงให้กำลังใจสมาชิกในบุรุนดี

หมายเหตุบรรณาธิการ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 สมาชิกคริสตจักรมิชชั่นในบุรุนดีได้อดทนต่อการกดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลของประเทศ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019 ประธานคณะผู้แทนสหภาพบุรุนดี ศิษยาภิบาล Lamec Barishinga ถูกจับกุม การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามและโจมตีคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยรัฐบาลบุรุนดี หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของพี่น้องมิชชันของเราในบุรุนดี โปรดไปที่เว็บไซต์ Pray for Burundi

ด้านล่างนี้คือจดหมายถึงคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในบุรุนดี

จากประธานคริสตจักรโลกวันที่เจ็ด เท็ด เอ็น.ซี.วิลสัน เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายทุกวัน จงอยู่ใกล้พระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงดูแลคุณทุกช่วงเวลาของวัน เรารู้สึกขอบคุณที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง เราขอบคุณพระเจ้าและรัฐบาลที่ช่วยเหลือกลุ่มคริสตจักรให้มาพบกันในวันสะบาโต ขอให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเสรีภาพทางศาสนาของคริสตจักรของพระเจ้า ในขณะที่คุณยังคงเป็นพลเมืองที่มีน้ำใจและช่วยเหลือชาวบุรุนดีต่อไป ครอบครัวคริสตจักรโลกของคุณสนใจในกิจกรรมของคุณและเห็นความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ เราจะอธิษฐานเผื่อคุณ หมั่นศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์อย่างระมัดระวัง ช่างเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่จะประกาศข้อความการเคลื่อนไหวของการจุติครั้งสุดท้ายของวิวรณ์ 14 และวิวรณ์ 18 ที่เรียกผู้คนมาสู่การนมัสการที่แท้จริงของพระเจ้าและแบ่งปันข่าวประเสริฐและความชอบธรรมอันเป็นนิจของพระองค์ 

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศบุรุนดีและผู้นำที่ได้รับมอบหมายต่อไป พระเจ้าจะทรงนำทางเมื่อเราทุกคนยอมจำนนต่อการนำของพระองค์ในชีวิตของเราและชีวิตของประเทศบุรุนดี เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในด้านเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางมโนธรรมสำหรับพลเมืองบุรุนดี และแน่นอนว่าเราต้องการให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นเช่นนั้น เสรีภาพทางศาสนาเป็นหนึ่งในรากฐานของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าในโลก อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าต่อไปในอนาคต แล้วพระองค์จะทรงอวยพรคุณและบุรุนดีในทางที่ยอดเยี่ยม

ทูลขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือคุณในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและทั่วประเทศระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมใน Total Member Involvement ผ่านการเผยแพร่ส่วนตัวและการประกาศสู่สาธารณะ ให้เราอธิษฐานขอฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้งานของพระเจ้าในโลกสำเร็จ และเราจะได้เห็นพระเยซูเสด็จมาและพาเรากลับบ้านไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์ รักษาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าในขณะที่คุณมีส่วนร่วมในแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรโลกที่เรียกว่า “เข้าถึงโลก — ฉันจะไป!” โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะตอบสนองพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไป” และขอสนับสนุนทุกท่านให้ทำเช่นเดียวกันกับที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐในละแวกใกล้เคียงและนำพระพรจากพระเจ้ามาสู่ประเทศบุรุนดี ขอให้มั่นใจในคำอธิษฐานของเราเมื่อเราเข้าใกล้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในไม่ช้า เราจะอธิษฐานเผื่อคุณ 

ขอให้กำลังใจกับสิ่งที่พระเยซูตรัสในวิวรณ์ 22:20 ว่า “…..เราจะมาโดยเร็วแน่” พระเยซูกำลังจะเสด็จมาในเร็วๆ นี้ และเป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ทุกวันในการเป็นพยานส่วนตัวเพื่อพระองค์!

ในการรวบรวมงานเขียนที่เป็นประโยชน์ของเอลเลน จี ไวท์ใน “การรับใช้ของคริสเตียน” เราอ่านถ้อยคำให้กำลังใจต่อไปนี้ในหน้า 78—- “สมาชิกคริสตจักร…..พร้อมเสมอที่จะกระโจนเข้าสู่การปฏิบัติโดยเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ . ที่ใดก็ตามที่เราเห็นงานที่รอให้ทำ เราต้องลงมือทำ โดยมองหาพระเยซูตลอดเวลา…..หากสมาชิกคริสตจักรทุกคนเป็นมิชชันนารีที่มีชีวิต และลิ้น”

ในความสัมพันธ์ประจำวันของคุณกับพระเจ้า ขอให้คุณเป็นประจักษ์พยานอันทรงพลังสำหรับพระเจ้าในครอบครัว เพื่อนบ้าน และประเทศชาติของคุณ พระเจ้าจะใช้คุณในวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชี้ผู้คนไปที่เชิงกางเขนและฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ที่จะช่วยเราให้รอดโดยพระโลหิตและพระคุณของพระองค์……และพันธกิจในฐานะมหาปุโรหิตของพระองค์เพื่อเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสวรรค์ เพ่งสายตาไปที่พระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักต่อผู้อื่นในบุรุนดี ขณะที่คุณประกาศอย่างมีความสุขว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตแตกง่าย